#114890

aron david
משתתף

הסיבה מכיוון שהפחת הראשי לא סלקטיבי בזמן. (המצב הרצוי הוא שבמקרה זליגה הפחת הראשי ימתין פרק זמן של עד שניה ואז יפול. ככה הוא נותן לפחתים שאחריו ליפעול קודם)

יתכן שיש בפחת את האופציה הזאת ורק לא כיווננו אותה.

ויתכן שאין, וצריך פחת אחר.

לכן תעלה לפורום את הדגם של הפחת הראשי שיש שם ועדיף גם תמונה.  ונוכל לכוון אותך הלאה.