#114895

aron david
משתתף

א. לפי תקן ניתוק של קצר צריך להיות עד חמש שניות כך שאין מניעה לחכות שניה אחת

ב. בכל מקרה אתה לא צריך אפילו השהייה של שניה אחת. אתה יכול למשל את הדגם הזה של ABB אותו דבר בדיוק רק סלקטיבי (שים לב לאות S במק”ט) (ההשהייה בדגם זה פחות משניה)

F204A S-63/0.5