#114896

alongold
משתתף

תודה על ההתייחסות אהרון,

אז לפי מה שהבנתי, ככל שאחבר יותר אלקטרודות לטבעת הגישור כך תירד התנגדות למסה הכללית של האדמה? מכן שתמיד אעדיף להתקין כמה אלקטרודות עם טבעת גישור?