#114898

5030
משתתף

אהרון ואריאל תודה על תשובתכם הזריזה.

מבחינה פרקטית לא ניתן לשנות את לוח ולהתקין פחתים נוספים ,

ולכן הוחלט על פחת ראשי .

בנוסף, אהרון ציין בתשובתו שעפ”י התקן ניתוק התקלה צריך להתבצע תוך 5 שניות 

אשמח לקבל את הסימוכין לתקן / מספר התקן ? 

יום טוב