#114905

luz
משתתף

שלומי שלום,

לדעתי הנושא קצת לוט בערפל.

לגבי זמן ניתוק מירבי עבור הארקת הגנה וכן איפוס, מופיע בתקנות החשמל זמן מירבי של 5 שניות. לגבי מפסק מגן לא מופיע זמן, אך מופיעה דרישה לזרם תקלה שגודלו פי 10 מזרם ההפעלה של מפסק המגן, זרם כזה אמור לגרום לניתוק מיידי.

ניתן להסיק שהכוונה היא לניתוק מיידי, אך אפשרית השהייה קצרה לצורך סלקטיביות עם המפסקים במורד הזרם.

אשמח לתיקון