#114906

arielsegal
מנהל בפורום

אהרון כנראה מכיר אותי.

כבר נתקלתי במקרים גרועים יותר אבל בלי ספק ההתקנה המתוארת אסורה לחלוטין.

צרכנים גדולים במיוחד מזגן בהספק כזה מחוייב במעגל סופי משלו אין לפצל מעגל תלת פאזי למעגלים חד פאזיים ללא לוח ומבטחים מתאימים.

נראה שמערכת החשמל בדיקרה הותקנה על ידי שיפוצניק או איש מזגנים ולא באמצעות חשמלאי.