#114911

luz
משתתף

חברים שלום,

לגבי התקנת מוליכים מבודדים בתעלה – מקובל שהדבר אסור, ולפי מה שאני מכיר רק שיפוצניקים מתקינים כך.

אולם ע”פ תקנות החשמל בפרק התקנת מובלים סעיף 47 (רצ”ב), נראה שהדבר מותר, בתנאי שהתעלה בתוך מבנה ומותקנת מעל לגובה של 2 מטר. (כמובן שהתעלה צריכה להיות תקנית וכבה מאליה. בכל מקרה הדבר אינו מומלץ, ובלשון חכמינו “הלכה ואין מורין כן”).

אשמח לתיקון אם טעיתי בהבנת התקנות.

‫קבצים מצורפים (ניתן להוסיף קבצי JPG, GIF, PNG, PDF):