#114915

arielsegal
מנהל בפורום

לוי האלוף.

כל הכבוד חבר!

צריך כמובן גם לקחת בחשבון 

אני מתחיל להרגיש מיותר בפורום.

צריך כמובן להתחשב במפל המתח המרבי בכבל ועד הלוח הראשי (שלא יעלה על 3%), וזרם הקצר המזערי.