#114918

matanturji
משתתף

אם הבנתי נכון את השרטוט, אני אמור לחבר את ההזנה הראשית של ח”ח במקום למא”ז הראשי בלוח של הבית, לחבר אותו ללוח הפיקוד של הגנרטור ומשם יש יציאה אחת לגנרטור ואחת ללוח הראשי. האם זה אכן כך. האם זה תקין שזה כך?

בהיגיון שלי אמור להיות כניסה של ח”ח משותפת גם ללוח הראשי של הבית וגם ללוח של הגנרטור