#114919

matanturji
משתתף

אוקיי.

שאלה נוספת ברשותך.

הלוח פיקוד הגיע עם כבל פיקוד 5 גידים שמחבר בין בלוח לגנרטור. הכבל הוא באורך 3 מטרים, הנציג של היצרן אומר שזה האורך המקסימלי שניתן לעשות את אותו כי אחרת יהעה בעיות עם התזמונים של ההפעלה וכו בגלל בעיות של מפלי מתח וכדו…

על מנת שהלוח ימוקם בלוח הראשי של הבית אני צריך להאריך אותו בעוד 4 מטרים. השאלה אם במרחקים כאלו זה באמת קריטי לכבל הפיקוד או שניתן להאריך ללא בעיה…

תודה