#114923

Samy
משתתף

לחיים בוקר טוב 

אין מה לעשות 

הרבה פעמים עוד תתקל בתופעה זו 

אני במקרה כזה בחשבונית אני מדגיש שיש לטפל בדחיפות בהארקה ומעביר את האחריות ללקוח . 

משאיר הצעת מחיר וזהו 

לפי התקנות האחריות על המיתקן עברה ללקוח או לחשמלאי האחר 

אל דאגה הבעיה לא תיפטר מעצמה ולכן היא תשוב ותרגיש את העיקצוצים , דבר כשלעצמו מסוכן ביותר 

 

אגב לאחר טיפול בהארקה נדרש לבצע בידקה ע’י בודק מוסמך לאישור המתקן 

בברכה ובהצלחה 

סמי רז