#114930

5030
משתתף

לוז  תודה

וכעת לסיפור המעשה, פניתי לפני זמן למהנדס הבודק שאישר את המתקן לבקשת חב’ ביטוח.

בפניתי כללתי את כל הטיעונים שהועלו גם כאן בפורום כולל את הטיעון הנוסף כי לכל צרכן או קבוצת צרכנים מפסק מגן משלו     (למסתבר שלאחר בדיקה כי כך הדבר, משיקולי יתירות במתקן) 

ביקשתי להסיר את הפחת הראשי 63/0.5A   או לחילופין להתיר שימוש בפחת סלקטיבי 

אוסיף כי בבדיקת עכבת לולאת התקלה גבוהה 0.75 אוהם . ולפיכך הותקן מא”ז ראשי  בעל  אופיין B

להלן תגובת הבודק לחוות דעתכם,    ציטוט:

שלום <br /> במתקן נמדדה בעיה בהארקה  והומלץ פחת על פי תקנות מתקנים חקלאיים /<br /> במידה ויש זליגה יש לפתור את בעיית הזליגה – אם דוד החשמל בבית היה מקפיץ הפחת לא היית ממליץ לבטל אותו .<br /> יש כנראה זליגות בעוד מעגלים כך שהצירןף שלהם גורם יחד עם המעגל המסוים להקפיץ את הפחת הראשי .<br /> נדרשת בדיקת זליגות לכל הבריכות לקבל תמונת מצב ואז לראות איך לטפל .<br /> נשמח לשלוח מהנדס בודק לבצע בדיקה מקיפה לאיתור מקור התקלה <br /> <br /> בברכה <br />  סוף ציטוט

שבת שלום 

שלומי