#114932

luz
משתתף

שלומי שלום,

לאור הנתונים שרשמת:

1. המא”ז הראשי 3x63A לא מגן על המתקן מפני חשמול, אפילו שהמא”ז מאופיין B. זרם התקלה שיתפתח עם עכבת לולאה של 0.75 אוהם הינו פחות מ 5xIn.

2. יכולת לבחור במפסק ראשי אוטומטי עם הגנה מיידית מתכווננת לזרם נמוך יותר, ולכוונן ניתוק מיידי לזרם 4xIn. בכל מקרה במתקן חקלאי מפסק לזרם מעל 50A אמור להיות מפסק אוטומטי ולא מא”ז.

3.כנראה שבשל כך הבודק התייחס לפחת כהגנה בלעדית, ובמקרה שהפחת משמש כהגנה בלעדית הוא אכן חייב לנתק את המתקן בשלמותו, ובנוסף כל מעגל צריך להיות מוגן ע”י פחת נוסף. (הפחת הנוסף יכול להיות אחד או כמה). ראה וועדת הפירושים הרצ”ב בנושא.

‫קבצים מצורפים (ניתן להוסיף קבצי JPG, GIF, PNG, PDF):
  1. 12-03-3.pdf