#114937

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

הערך מסתבסס על זרם ההתנעה האופייני של קבל ומשכו.

המטרה למנוע התכת נתיכים או הפסקת המפסקים האוטומטיים המגנים על הקבלים בזרם החיבור.

בעקרון אם משתמשים באמצעי להפחתת זרם החיבור כמו מגענים בעלי נגדי שיכוך או חיבור הקבלים (באמצעות רכיבים אלקטרוניים) בעת חצית גל הזרם את האפס אין צורך במקדם זה כלל וניתן להתקין מבטח מתאים לזרם הקבל בהתאם לערכים הנקובים של מבטחים שקיימים בשוק.