#114939

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

בכל תחום מקצועי קיימים עובדים מקצועיים יותר ומקצועיים פחות, ישרים יותר ופחות ובעלי ידע רב ובעלי ידע מזערי.

ידע מקצועיות ויושר הם כוח. רק הם יביאו אותך להצלחה ולשינה טובה בלילה.

כשאתה נתקל במקרה מסוג זה עליך להוציא דו”ח בו אתה מפרט את שיטת המדידה שלך, את הערכים שמדדת, את הסיכונים בערכים שנמדדו ואת מסקנותיך.

מותר לך גם לרשום שמדידה באמצעות תקע “צהוב” או דומה אינה מעידה על תקינות ההארקה אלא  מעידה על קיום הארקה כלשהי שגם אתה מדדת שזו אכן קיימת.

הפסדתי עבודות רבות בחיי בשל מחיר גבוה או בשל בעל מקצוע אחר שהסכים לחתום על מתקן חשמלי שסרבתי לאשרו, אבל אני ממשיך והולך באותה הדרך. רק כך תקנה לעצמך שם ותזכה בלקוחות האמיתיים אלה שאינם מתפשרים על איכות וגם מוכנים לשלם עליה.

בהצלחה