#114940

arielsegal
מנהל בפורום

בפעם הבאה תזמין בודק מדור הבודקים החדשים שלמד את נושא הבדיקות ומבין את הצורך במפסק פחת סלקטיבי.

איני מכיר את הבודק שבדק שם אך אני מקבל רושם שהוא לא עבר הכשרה או השתלמות כבודק.