#114942

arielsegal
מנהל בפורום

להבנתי המערך שאתה הוא הזנה מ 2x115V עם סנף מרכזי.

עליך להשתמש בציוד חשמלי המיועד ל- 230V.

כל המפסקים האוטומטיים וכל אמצעי המיתוג חייבים להיות דו קטביים כי יש פעמיים מוליך פאזה.