#114956

Samy
משתתף

לשייר שלום 

העמדה חייבת להיות יציבה ואם העמוד עומד בדרישה זו ואין סכנה לפגיעה מכנית של העמוד אז ניתן להתקין 

בכל מקרה יש להתיחס לתקנות החדשות שיצאו ב19.11.19 עי רשות החשמל ולעקוב אחרי כל פסיק 

בברכה 

סמי רז