#114992

arielsegal
מנהל בפורום

אני סבור שיש להשתמש במפסק פחת לזרם דלף שאינו עולה על 0.5 אמפר ולא להשתמש במפסק אוטומטי משולב ביחידת מדידה לזרם דלף לאדמה שניתו לכוונון לזרם דלף גדול מ-0.5 אמפר.

לדעתי מפסק מגן לזרם דלף של 0.5 אמפר ומא”ז טורי יעלו הרבה פחות ממפסק  אוטומטי משולב ביחידת מדידה לזרם דלף לאדמה שניתן לכוונון.

ממליץ על שימוש במפסק מגן סלקטיבי ולא מסוג instantaneous כדי לאפשר סלקטיביות עם מפסקי מגן של 30mA.