#115000

Samy
משתתף

לחברי הפורום שלום 

עקרונית אין צורך בהארקה נוספת אך 

השאלה הראשונה שהיתי שואל היא : איזו הגנה מתוכננת \ קיימת באזור הלוח המישני 

ולפי זה היתי עונה 

אם הלוח באותו פוטנציאל אז אין צורך בהארקה נוספת כבל 5 גידים עונה על הדרישות 

אם הלוח אינו באותו פוטנציאל ומוגן בTNC-S אז אסור להוציא הארקה או הארקה נפרדת מהכבל בין הפ’הפים 

אם הלוח מוגן בTT אז אסור להוציא הארקה מלוח המוגן בTNC-S 

בברכה 

סמי רז