#115007

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

יש להפריד בין מוליך הארקה המחבר בין לוחות חשמל לבין מוליך המחבר בין פסי השוואת פוטנציאלים של 2 מבנים.

במקרה של שואל השאלה, אין שום צורך להעביר 2 מוליכי הארקה ללוח.

אם הלוח הינו לוח ראשי של מבנה הרי שניתן להעביר מוליך הארקה בין פסי השוואת הפוטנציאלים של המבנים ובמקרה זה לא מעבירים מוליך הארקה ללוח.