#115017

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

מומלץ מאוד להתקין מבטח דו קטבי בצידו המשני של השנאי ממספר סיבות:

  1. כדי להבטיח הפסקה מושלמת של הזינה בעת טיפול בצרכן.
  2. אירוע של קצר בצד המוזן מהמשני של השנאי לא יגרום במרבית המקרים להפסקת המבטח שבראשוני.
  3. מבטח שיותר ליד השנאי יבטיח הפסקה. בהרבה מקרים אנשים מתעצלים ללכת ללוח כדי להפסיק זינה.