#115019

mike7470
משתתף

תודה רבה על התשובה

יש לי שאלה נוספת,<br />אם עבדתי במקום עבודה אחד ואחרי תקופה עברתי למקום עבודה אחר שיש שם גם מתח גבוה,<br />האם אני צריך לשלוח מחדש בקשה לרישיון מ”ג?<br />כי על הרישיון הנוכחי שלי לא כתוב שהוא משוייך למתקן ספציפי.