#115028

MarkVe
משתתף

שלום.אתמול ראיתי בתוך לוח חשמל שכנראה היה חסר אורך מוליך ואז עשו ארכה בעזרת תרמילים מבודדים בתוך תעלה.אם אני מבין נכון  זה לא התקנה תיקנית לפי תקנה 49 א’ (מוליכים).לא יעשה חיבורים בין מוליכים כי זה נחשבת התקנה חשופה.

שאלה שניה למה בתקנה מוליכים אוסרת חיבור כזה אבל בתקנה מובילים 48 א’ מותר הסתעפות וחיבור .מה זה שונה?.תודה