#115037

elad
משתתף

שלום רב,

  1. כבל מסוג N2XY הרבה יותר נפוץ, אין יתרון לכבל NYY על פני כבל N2XY בהתקנה המתוארת בשאלה
  2. במידה והמבנה החדש מוזן ממבנה מאופס, אין לחבר את מוליך הארקה בכבל הזינה. ניתן להתקין שילוט בר קיימא כדוגמת “אין לחבר את מוליך הארקה-מוזן ממבנה מאופס (או כל הסבר אחר רלוונטי)”.
  3. תוכל לקרוא על כך בתקנות החשמל התקנת רשתות עיליות. בכל מקרה נדרש תכנון ואישור קונסטרוקטור
  4. ניתן לעגן את אביזרי התלייה והמתיחה באמצעות “מבודדי ביצה”, כך לא תידרש להארקת התייל הנושא
  5. ראה סעיף 4
  6. לעניות דעתי לא מצוין מרחק מדויק בתקנות, אך קיימת הנחיה כללית המחייבת מרחק סביר, כך שהכבל לא יפגע. נתון לשיקול דעת החשמלאי.
  7. התקנת הכבל בתעלה פלסטית אפשרית, ובלבד שמכסה התעלה יעוגן כהלכה, כך שיהיה יציב ועמיד בפני פגעי הטבע, ומשחיתנות.

מקווה שתשובותיי מדוייקות.

בהצלחה