#115038

Samy
משתתף

למרק שלום 

בקשר לשאלה ראשונה 

שאלת הבטיחות היא הקובעת . עלול להיות מצב שמגע מיקרי עלול לגרום לחישמול ואף להתחשמלות , לכן לדעתי ואני כבודק היתי דורש להתקין את החיבור בקופסה [ בטיחות מעל לכל ] 

בקשר לשאלה שניה 

התקנתי לא מעט תעלות עם אביזרים על המכסה ותמיד דאגתי להסתעפות בקופסת חיבורים על אף ההיתר , הסיבה היא שלא פעם אני נתקל במכסים חסרים או תלויים באויר עם כל החיבורים . 

לכן שוב שאלת הבטיחות מנחה אותי ואני מבקש קופסאות חיבורים 

בברכה 

סמי רז