#115040

Samy
משתתף

לפאוור שלום 

התקנה המתוארת אסורה ולכן חובה להפוך את הTNC-S ל TT 

או להפך שני המבנים לTNS-C 

לשאלתך 

אם שני המבנים מקבלים כל אחד הזנה מחחי 

אז יש לבצע איפוס יחיד בארון חלוקה מרכזי  ולהתקין במבנה הישן פה’פ שיחבר את כל השרותים המתכתיים כולל ניסיון לחבר את ברזל הזיון לפה’פ להשואת הפוטנציאל 

ומאורן חלוקה להזין כל מבנה עם כבל 5 גידים 

כך תמנע מאיפוס כפול או איפוס וTT 

בברכה 

סמי רז