#115042

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

מקור זינה מחייב אספקה רציפה של מוליך אפס.

מפסק מחלף ארבע קטבי המשמש להחלפת הזנות בין גנרטור לשנאי מנתק את מוליך האפס.

תקנות החשמל מערכות אל פסק מחייבות רציפות של מוליך האפס מאחר ומוליך זה משמש כאפס וכהארקת השיטה של מערכת האל-פסק.

הפתרון היחיד להבטחת רציפות מוליך האפס הינו התקנה של שנאי מבדל ביציאה או במעקף התפעולי שנקודת הכוכב שלו ומוליך האפס שלו יהיו מחוברים בקביעות לצרכן ללא ניתוקו.

ישנם דיונים רבים בפורום העוסקים בנושא זה ובכללם: https://www.arielsegal.co.il/topic/%d7%9e%d7%a2%d7%a7%d7%a3-%d7%9c%d7%aa%d7%97%d7%96%d7%95%d7%a7%d7%94-%d7%91-ups/