#115043

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

מאחר ומדובר במבנה דו משפחתי עם שיטת הזנה יחידה לשתי הדירות, לא ניתן יהיה למנע מהעתקת המונה לשתי הדירות לפילר.

לא יתכן מבנה אחד עם שתי מקורות הזנה.