#115044

arielsegal
מנהל בפורום

 שלום,

 • מדידה ישירה של טמפרטורת הליפופים מורכבת מאוד (עד בלתי אפשרית). לפיכך נמדדת הטמפרטורה בנקודה החמה ביותר של השנאי בשילוב של הדמיה תרמית.
 • מד הטמפרטורה ממוקם בתוך שרוול מלא בשמן בחלק העליון של מיכל השנאי. בתוך השרוול נמצא גם גוף חימום המוזן בזרם יחסי לזרם העומס. עליית הטמפרטורה בשרוול היא יחסית לעליית טמפרטורת השנאי ובעלת אותו קבוע זמן.
 • מד טמפרטורה זה מצויד במגעים להפעלת המאווררים בטמפרטורה של  800C ולהפסקתם ב-550C. בטמפרטורה של 1000C מופעלת התרעה.
 • כגיבוי נמצא מד טמפרטורת שמן המפיק התרעה וכן ממסר להתרעה במחליף הדרגות לציון חימום יתר של שמן בעקבות מגעים רופפים או קשתות.
 • טמפרטורת שמן מרבית בנקודה העליונה לשנאים המוגדרים כ- ON או OF, אסור שתעלה על 650C מעל טמפרטורת הסביבה.
  טמפרטורת שמן מרבית בנקודה העליונה לשנאים המוגדרים כ- OD, אסור שתעלה על 700C מעל טמפרטורת הסביבה.
  טמפרטורה סביבה מוגדרת בתקן כטמפרטורה ש:
  אינה עולה על 400C בכל זמן נתון.
  אינה עולה על ממוצע של 300C בחודש החם ביותר.
  שנתית ממוצעת 200C.