#115054

MarkVe
משתתף

שלום.עדיין לא מבין איך זה בתקנה 49 (התקנות מוליכים)אוסרת בהתקנה חשיפה חיבורים בין מוליכים. והתקנה מובילים תקנה 48 מאפשר בתעלה חיבורים זה גם נחשבת התקנה חשיפה .