#115055

makram
משתתף

תודה על התשובה…

אכן השאלה הייתה לגבי אתר רפואי …

האמת שהיה ויכוח עם בודק.. שציין שיש מגבלה עד 8 מעגלים… אחרי זה חזר בו ואמר 6 מעגלים… ולפי מה שראיתי כתוב בחוק חשמל 6 שקעים למעגל ולא 6 מעגלים לשנאי.. 

לא הייתי כל כך בטוח כי הייתי מול בודק מספר 3  למרות שקראתי כל מילה שמתייחסת לזינה צפה באתרים רפואיים .. זה היה כל כך חשוב לדעת כי אחרת היה צורך בהוספת שנאים או הוספת לוח נוסף לאתר.. אבל צריך תמיד לחזור לספר ולהבין כמה שיותר תקנות .. תודה שוב פעם