#115057

MarkVe
משתתף

שלום אריאל.יש שאלה מה משמעות לבנות מערך אלקטרודות?לפי חישוב  לקחתי 4 אלקטרודות כל אחד מהם 2מטר אורך חיברתי אותם במקביל קיבלתי 7.6 אום מחוברים בנהים בצורה מלבן ואורך מוליך אופקי מחבר בנהים הוא יצא 8 סה”כ מטר באורך  בחתך 35ממ”ר .ואם רק עושה אותו מוליך ב8 מטר בלי אלקטרודות מקבל התנגדות כמעט אותה.אז מה צריך להכניס אלקטרודות .או שאני לא עשיתי חישוב נכון.תודה בתשובה מראש.(לקחתי חישוב קרקע כ50אוםלמטר