#115063

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

חיבור סליל בנקודת הכוכב של מקור זינה מבוצע רק כאשר מקור הזינה מחובר לרשת עלית שיתכנו בה קצרים חולפים.

מאחר ואיני סבור שזה המצב במתקן אותו אתה מתאר הרי שמומלץ להאריק ישירות את נקודת הכוכב של הגנרטור, או לחבר נגד להגבלת זרם הקצר.