#115070

MarkVe
משתתף

שלום.עשיתי פשוט חישוב לפי מרחק כעומק אלקטרודה.אם אני יעשה  לפי 10 מטר  רק מוליך אופקי מקבל  התנגדות כמעט זהה כמו אם אני הוסיף עוד אלקטרודות אנכיות אז מה  משמעות הכנסה עוד אלקטרודות אנכיות אם  .אפשר הסבר בבקשה?