#115077

moshka
משתתף

ונניח ואני מוותר על הארון הביניים על גלגלים ומחבר ארון לקיר שיקבל הזנה אחת ויוציא שניים למכונה ויהיה מפסק שמנתק את שני ההזנות זה כן יהיה תקין?