#115083

moshka
משתתף

תודה רבה 

הדבר האחרון הוא שבהנחה שאני מחבר מהקיר ישר למכונה עדיין הייתי רוצה לנתק את ההספקה מהמתקן בדיקה של המכונה במידה ויש אירוע חירום (אחרי הכול זו מכונה לאחר ייצור ויש המון תקלות חיווט )

האם אפשר יהיה לעשות לחצן מצוקה על המתקן בדיקה שיפסיק את ההזנה מהקיר למכונה

כלומר שהמפעיל שמריץ בדיקות על מתקן הבדיקה והוא ראה שיוצא לו עשן הוא לוחץ על לחצן חירום שמקושר ללחצן חירום שבקיר 

יש מערכת כזו? 

תודה