#115085

amitz
משתתף

שלום kobigross,

קודם כל תודה על תגובתך.

אני מכיר את סידורי תאורת הפיר החדשים שיש והם בהחלט מקלים על ההתקנה.

השאלה שלי היא על סתירה הקיימת בתקנות שמצד אחד 

תקנה 48 פרק התקנת מובלים נקבע כי

“הסתעפות או חיבור של כבלים או מוליכים ייעשו בתוך תעלה, בתנאי שהתעלה תהיה בעלת מכסה, והגישה למקום ההסתעפות או החיבור תהיה נוחה…”

ולעומת זאת

בתקנה 49 בפרק התקנת מוליכים נקבע כי:

“לא ייעשה חיבור בין מוליכים בהתקנה סמויה או חשיפה אלא בתיבה. בהתקנה גלויה ניתן לבצע חיבורים בין מוליכים ללא תיבה.”

כלומר, האם ניתן להסתעף מתעלה עם מכסה באמצעות מהדקים?

אמנם בסעיף א’ בתקנה 48 נאמר כי מותר להסתעף מתעלה עם מכסה אך בסעיף א’ בתקנה 49 נאסר לבצע הסתעפות ללא תיבה בהתקנה חשיפה, (התקנה בתעלה היא התקנה חשיפה).

לא ברור לי מה בדיוק התקנות דורשות, הרי בודק בסוף מסתמך על התקנות.

תודה בכל אופן.