#115090

makram
משתתף

שלום..

הנושא הזה מאוד רחב והשאלה שלך היא תלויה בהרבה מצבים..

זרם מתמיד תלוי בהרבה גורמים.. 

שיטת התקנה.. סוג בידוד… סוג כבל.. מאיזה חומר עשוי.. טמפרטורה של סביבה ..

בספר חוק חשמל תמצא תשובות וטבלאות שיש בהן מענה לפי הדרישה

מומלץ לדעת איך להשתמש ואיך לקרוא ולהבין את הטבלאות והתקנות.. ואז תמצא תשובה לשאלה שלך