#115097

רון ברקאי
משתתף

אלי שלום,

1. על פי חוזר מנכ”ל משרד החינוך קווי חשמל או טלפון עיליים לא יחצו את תחום חצר המוסד אלא יחוברו למבנים בהתקנה תת-קרקעית.

2. בהתקנת תעלה פלסטית מחוץ למבנה יש לוודא שהיא מוגנת מפני נזקי השמש UV ומוגנת מכנית.

בברכה,

רון