#115104

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

הבחירה היא העל פי מה שמותקן בתעלה: מוליכים מבודדים או כבלים.

תקנה 48 פרק התקנת מובלים נקבע כי

“הסתעפות או חיבור של כבלים או מוליכים ייעשו בתוך תעלה, בתנאי שהתעלה תהיה בעלת מכסה, והגישה למקום ההסתעפות או החיבור תהיה נוחה…”

בתקנה 49 בפרק התקנת מוליכים נקבע כי:

“לא ייעשה חיבור בין מוליכים בהתקנה סמויה או חשיפה אלא בתיבה. בהתקנה גלויה ניתן לבצע חיבורים בין מוליכים ללא תיבה.”