#115105

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

חשוב שיותקן מבטח דו קטבי בצידו המשני של השנאי (במידה ואחד המוליכים ביציאה לא הוארק לאדמה).

בדרך זו קיימת הגנה על השנאי וגם אנשי בקרה שאינם בעלי רשיון חשמל יכולים לטפל במתקן המוזן במתח נמוך מאוד.