#115106

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אכן בחירת שטח החתך לכבלים ולמוליכים מבודדים תלויה בגורמים רבים ובכללם: תנאי ההתקנה, שיטת ההתקנה, מספר הכבלים הצמודים, טמפרטורת הסביבה, זרמי הקצר המזעריים בסוף המעגל, מפל המתח ועוד.

ממליץ על השתתפותך בקורס תכנון מתקני חשמל במתח נמוך, בדרך זו יובהרו לך שיקולי הבחירה בליווי דוגמאות רבות.

פרטים באתר שלי או באתר: http://WWW.studies.co.il איש הקשר אריק בטלפון 058-443-4374.