#115109

MarkVe
משתתף

שלום אריאל.התכוונתי לאורך של אלקטרודה מזעריות.למשל האם עדיין  צריך לשמור מידות מזעריות  למשל  מוט 2 מטר ומוליך שיזור 10מטר במערך אלקטרודות