#115110

Samy
משתתף

 לכל החברים 

זו בדיוק הנקודה 

זו בדיקה תקופתית ולא בדיקה ראשונה 

אם אני מבין נכון את הכתוב אז מעבדה או מתי יתנו אישור עבור מתקן חדש או שבוצע בפעם הראשונה בדיקה 

אני מבין דרישה זו שבאה להסדיר את התרחיש הנדרש 

אך בהמשך נדרשת בדיקה תקופתית [ שנתית או דו שנתית ] וזה לפי הבנתי יכול לתת בודק מוסמך לפי גודל החיבור שהוא רשאי לבדוק , 

 

ממתין לתגובתכם המהירה 

בתודה מראש 

סמי רז