ראשי פורומים פורום שאלות ותשובות בנושאי חשמל תוצאת בדיקה מוזרה של מכשיר בדיקה משולב מענה ל־תוצאת בדיקה מוזרה של מכשיר בדיקה משולב

#115131

aron david
משתתף

בנקודת האפס הזרמים מתאזנים

והרמים עם ההרמוניות הם במוליך האפס והוא שיבש לך את המדידה כשמסלול הלולאה היה דרכו

לעומת מוליך ההארקה שלא עובר בו זרם וכשמסלול הלולאה היה דרכו קיבלת תוצאת אמת.