#115133

luz
משתתף

שלום,

מהשאלה נשמע שאינך חשמלאי.

כדי להשתמש במפסקים אלו אתה צריך להביא חשמלאי שישחיל מוליך אפס בצינורות הקיימים. אם תשתית החשמל בוצעה בצורה מקצועית ובלי קיפולים בצינורות, לא אמורה להיות בעייה להשחיל מוליך נוסף בצינור.

בהצלחה