#115135

luz
משתתף

שלום,

1. בין כה וכה אתה צריך להחליף את המוליכים (לא גידים) הקיימים, אפשר לנסות להשחיל בעזרתם כבל.

2. הצינור אמור להיות מותקן כך שמי גשם לא יחדרו אליו. אם היציאה של הצינור מחוץ למבנה בעייתית ניתן לפתור את זה, למשל על ידי הרכבת קופסא על יציאת הצינור מהקיר.

לפעמים, בבתים חדשים בשנים הראשונות, הבעייה היא לא מי גשמים אלא מים שנשארו בצינור ממהלך הבנייה. אפשר לנסות להכניס לצינור אוויר בלחץ לפני ההשחלה החדשה.

בהצלחה