#115146

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אין לבצע בכל מקרה מיתוגים באמצעות מוליך האפס.

במקרה שלך מוליך האפס משמש כנראה לתקשורת עם הצרכן המועל. 

רק חשמלאי רשאי לבצע עבודות חשמל. ביצוע עבודות חשמל ללא רשיון הינו עבירה פלילית ומסכן חיים.