#115147

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

על פי תקנות החשמל עליך לייצר לוחות חשמל בהתאם לדרישות תקן 61439-2 לוחות מיתוג ובקרה.

צבעי המוליכים חייבים להתאים לתקנות החשמל בארץ.

בלוח המכונה הייתם אמורים לבקש מהיצרן צבעי מוליכים המתאימים לתקינה בארץ.

בהעדר תנאים אלה עליכם להתקין על דופן לוח המכונה שלט אזהרה גדול המציין את העובדה שצבעי המוליכים אינם בהתאם לדרישות התקנים בארץ ולצרף אליו מקרא של צבעי המוליכים בלוח וייעודם.